• મંગળવાર, 23 જુલાઈ, 2024

ઓનલાઈન ઠગાઈમાં ગયેલા નાણાં પૈકી રૂા. 80 હજાર પોલીસે પરત અપાવ્યા

ભુજ, તા. 10 : ઓનલાઈન છેતરપીંડીમાં ગયેલા નાણાં પૈકી રૂા. 80 હજાર માંડવીના ફરિયાદીને પોલીસની સ્થાનિક ગુના શોધક શાખાના સાયબર ક્રાઈમ સેલે પરત અપાવ્યા હતા. પોલીસે આપેલી માહિતી મુજબ, અરજદાર ગણપતસિંહ રાઠોડને અજાણ્ય ઈસમે ફોન કરીને એક્સિસ બેંકમાંથી બોલતો હોવાનું જણાવી ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ વધારવા માટે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી ઓટીપી મેળવી રૂા. 88,818 પડાવી લીધા હતા. પોતાની સાથે ઠગાઈ થઈ હોવાનું સમજાતાં અરજદારે તાત્કાલિક સાયબર સેલને જાણ કરી હતી. પોલીસે તુરંત પત્રવ્યવહાર અને ટેકનિકલ સંદર્ભોના આધારે છેતરપીંડીમાં ગયેલી રકમમાંથી રૂા. 80 હજાર પરત અપાવ્યા હતા. 

ઇ-પેપરના નવા શુલ્ક

Panchang