Breaking News : 
મુખ્ય સમાચાર

Top Headlines

માતૃભાષા-માદરે વતનના સ`સ્કાર મીટવા નહીં દેવાય
વસ`ત પટેલ દ્વારા

કેરા, તા. 16 : `ઓહ... નો મોમ, મારે  તારી સાથે નથી આવવુ`. સમાજમા` મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મારે પાર્ટીમા` જવુ` છે...' જેના દાદા-બાપા, નાના-નાની કચ્છમા` અત્ય`ત અછતિયા દિવસો ...


પૂ. ધ્યાની સ્વામી વડતાલ ગાદીમા` જોડાયા

આદિપુરમા` 17 કેબિનરૂપી દબાણ હટયા`

માતાના મઢની સાયકલયાત્રા તારક મહેતા...મા` દર્શાવાશે

રાજ્ય કરાટે સ્પર્ધામા` કચ્છના ખેલાડીઓ ઝળક્યા : 24 ચ`દ્રક કબજે

ભુજની ભાગોળે શ્રમિક યુવાનનુ` ક્રેઇન અને પાઇપ વચ્ચે આવી જવાથી મૃત્યુ

ગૌચર દબાણ અને રખડતા ગૌવ`શ સહિતના મુદ્દે આવેદનપત્ર અપાયુ`

નખત્રાણા પુરવઠા નિગમના ગોડાઉન મેનેજર 17 લાખની ગેરરીતિ સબબ સસ્પેન્ડ કરાયા

આજથી કબરાઉ-પા`કડસરમા` બે દિવસીય લોકમેળાનો પ્રાર`ભ

ભુજના હુલ્લડ કેસમા` વધુ 15 જણ છૂટતા હવે તમામ આરોપી જામીનમુકત

ભુજમા` તરુણ વયની કન્યાને ઉઠાવી જઇને બળાત્કાર કરાયાની ફરિયાદ

દયાપર અને વિરાણીમા` કેબલની ચોરી દ્વારા ઉધામો મચાવનારા બે ઝડપાયા

માતાના મઢમા` યાત્રિકોની સુવિધામા` કચાશ રહે નહીં

શિક્ષણથી જ સમાજનો વિકાસ-ઉત્કર્ષ થાય

ડીસામા` હારની સમીક્ષામા` કચ્છ ભાજપનુ` પુછાણુ` લેવાશે

ભુજની એક જમાનાની સૌથી મોટી ફળિયા ગરબી `વોકળા'' પુન: શરૂ

ગાપચીખોર ચાર વિદ્યાસહાયકો સસ્પેન્ડ : એકનુ` રાજીનામુ` મ`જૂર

વાગડ ગુરુકુળમા` બાળકોની હત્યાનો આક્ષેપ

મા`ડવી કોલેજના એન.સી.સી. કેડેટ્સ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસ`દગી પામ્યા

મઢની પદયાત્રા માટે ત`ત્ર સાબદુ`

વ્યવસાયિક ગરબી આયોજકોએ વીડિયોગ્રાફી કરવી, સુરક્ષા ગોઠવવી

તો, મા`ડવી બ`દરની ભૂતકાળની જાહોજલાલી પાછી આવી જશે

ગા`ધીધામમા` ત્રણ અજાણ્યા શખ્સનો યુવાન પર હુમલો

વીજક્ષતિથી પાનધ્રો એકમ ન`. 4નુ` ઉત્પાદન ખોરવાયુ`

કચ્છમા` બે સહિત રાજ્યમા` નવ તાલુકા વિકાસ અધિકારી નિમાયા

અસલ ચાઇનીઝ ખોરાક ગા`ધીધામ સ`કુલમા` એકાદ સ્થળે જ મળે

દબાણોય હટ્યા` છતા` ગા`ધીધામનો એ માર્ગ પહોળો કરાતો જ નથી !

અ`જારમા` લા`બા સમયથી તૈયાર પડેલી મટન માર્કેટ શરૂ કરવા રજૂઆત

ચેપી રોગ સામે તકેદારી રાખી સુસજ્જ રહેવા બેઠકમા` સૂચના

પ્રેક્ષક નહીં આયોજક તરીકે ઉત્સવમા` સહભાગી બનવા ભૂતપૂર્વ છાત્રોને હાકલ

મહિલાઓ સ`ગઠિત બની આગળ વધે

કર્મચારીઓને નકારાત્મકતા છોડવા હાકલ

આરટીઓમા` દ્વિચક્રી માટે નવા ન`બરની સીરિઝ ખૂલશે: અરજી મગાવાઈ

કાલે જિલ્લામા` કાશ્મીર પૂર પીડિતો માટે ફ`ડ એકત્રિકરણ કાર્યક્રમ

Most Read

માતૃભાષા-માદરે વતનના સ`સ્કાર મીટવા નહીં દેવાય

પૂ. ધ્યાની સ્વામી વડતાલ ગાદીમા` જોડાયા

ભુજમા` તરુણ વયની કન્યાને ઉઠાવી જઇને બળાત્કાર કરાયાની ફરિયાદ

માતાના મઢની સાયકલયાત્રા તારક મહેતા...મા` દર્શાવાશે

ડીસામા` હારની સમીક્ષામા` કચ્છ ભાજપનુ` પુછાણુ` લેવાશે

ભુજની ભાગોળે શ્રમિક યુવાનનુ` ક્રેઇન અને પાઇપ વચ્ચે આવી જવાથી મૃત્યુ

વાગડ ગુરુકુળમા` બાળકોની હત્યાનો આક્ષેપ

તો, મા`ડવી બ`દરની ભૂતકાળની જાહોજલાલી પાછી આવી જશે

ભુજના હુલ્લડ કેસમા` વધુ 15 જણ છૂટતા હવે તમામ આરોપી જામીનમુકત

નખત્રાણા પુરવઠા નિગમના ગોડાઉન મેનેજર 17 લાખની ગેરરીતિ સબબ સસ્પેન્ડ કરાયા

ભુજની એક જમાનાની સૌથી મોટી ફળિયા ગરબી `વોકળા'' પુન: શરૂ

માતાના મઢમા` યાત્રિકોની સુવિધામા` કચાશ રહે નહીં

ગાપચીખોર ચાર વિદ્યાસહાયકો સસ્પેન્ડ : એકનુ` રાજીનામુ` મ`જૂર

ગા`ધીધામમા` ત્રણ અજાણ્યા શખ્સનો યુવાન પર હુમલો

અસલ ચાઇનીઝ ખોરાક ગા`ધીધામ સ`કુલમા` એકાદ સ્થળે જ મળે

કચ્છમા` બે સહિત રાજ્યમા` નવ તાલુકા વિકાસ અધિકારી નિમાયા

રાજ્ય કરાટે સ્પર્ધામા` કચ્છના ખેલાડીઓ ઝળક્યા : 24 ચ`દ્રક કબજે

મઢની પદયાત્રા માટે ત`ત્ર સાબદુ`

ગૌચર દબાણ અને રખડતા ગૌવ`શ સહિતના મુદ્દે આવેદનપત્ર અપાયુ`

આજથી કબરાઉ-પા`કડસરમા` બે દિવસીય લોકમેળાનો પ્રાર`ભ

આદિપુરમા` 17 કેબિનરૂપી દબાણ હટયા`

દયાપર અને વિરાણીમા` કેબલની ચોરી દ્વારા ઉધામો મચાવનારા બે ઝડપાયા

મા`ડવી કોલેજના એન.સી.સી. કેડેટ્સ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસ`દગી પામ્યા

શિક્ષણથી જ સમાજનો વિકાસ-ઉત્કર્ષ થાય

કાલે જિલ્લામા` કાશ્મીર પૂર પીડિતો માટે ફ`ડ એકત્રિકરણ કાર્યક્રમ

વ્યવસાયિક ગરબી આયોજકોએ વીડિયોગ્રાફી કરવી, સુરક્ષા ગોઠવવી

અ`જારમા` લા`બા સમયથી તૈયાર પડેલી મટન માર્કેટ શરૂ કરવા રજૂઆત

કર્મચારીઓને નકારાત્મકતા છોડવા હાકલ

પ્રેક્ષક નહીં આયોજક તરીકે ઉત્સવમા` સહભાગી બનવા ભૂતપૂર્વ છાત્રોને હાકલ

દબાણોય હટ્યા` છતા` ગા`ધીધામનો એ માર્ગ પહોળો કરાતો જ નથી !

આરટીઓમા` દ્વિચક્રી માટે નવા ન`બરની સીરિઝ ખૂલશે: અરજી મગાવાઈ

મહિલાઓ સ`ગઠિત બની આગળ વધે

ચેપી રોગ સામે તકેદારી રાખી સુસજ્જ રહેવા બેઠકમા` સૂચના

વીજક્ષતિથી પાનધ્રો એકમ ન`. 4નુ` ઉત્પાદન ખોરવાયુ`

આજનુ હવામાન
કાર્ટુન
Visitor No: 1035252