Breaking News : 
મુખ્ય સમાચાર

Top Headlines

ભુજમા` બેલગામ દારૂવાળા સામે કાયદો જાણે `લાચાર''

સુમરાસરની બોગસ શાળાના મામલામા` અ`તે વિધિવત ફોજદારી ફરિયાદ

કાગળિયા લખી લખી થાકવા છતા` સ`ચાર માળખુ` અસ્તવ્યસ્ત

મોથાળાના 9.95 લાખના દારૂ કેસમા` સહઆરોપી પણ પાસા હેઠળ ઝડપાયો

કેપીટી લઇને પરત આપતુ` જ નથી

પા`ચ ગામોના ઝા`પે જ ગ`દકીનો જમાવડો

ભુજની સ`સ્થાને વિકલા`ગ સેવા બદલ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ જાહેર

ગા`ધીધામ સ`કુલના પ્રશ્નોને ઉકેલની દિશામા` લઇ જવા અપાયેલી ખાતરી

અ`જારમા` ખાનગી તબીબનુ` કાઉન્ટર સ`ભાળતી યુવતીનો પા`ચેક લાખનો હાથફેરો

તુણા બ`દરે ભ`ગાર ચોરનારે સુરક્ષા કર્મીને માર માર્યો !

ભુજની જાણીતી હોટલની વાઇન શોપ ખાતે વિજિલન્સ દ્વારા આદરાઇ તપાસ

હવામાનની વિષમતાથી કચ્છ બેહાલ : નલિયા 14.3 ડિગ્રીએ ઠર્યું

એન્કરવાલા અહિ`સાધામમા` પશુ માટે કચ્છમા` પ્રથમ અદ્યતન લેબોરેટરી શરૂ કરાશે

પિયોણી શિવાલયે પહોંચતા` સ્વચ્છતા પણ મન હરી લે તેવી

નખત્રાણા તા.મા` શૌચાલય અભિયાનનો પ્રાર`ભ

જિલ્લામા` પાણી પુરવઠાની 14 નવી યોજના માટે 3.32 કરોડની મ`જૂરી

મા`ડવી સૂચિત બાયપાસ માર્ગ રોકવા કૃષકો મેદાને

પ્રા`થળ અને ફતેહગઢ પ`થકના ગામડાઓમા` પાણી, રોજગારીની ત`ગી : હિજરતનો દોર શરૂ

કચ્છના સર્જકને કેન્દ્રીય અકાદમી દ્વારા બાળસાહિત્ય પુરસ્કાર અપાયો

ગા`ધીધામના ધારાસભ્યના ભાણેજ વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો

કુ`ભારિયા પાસે પવનચક્કીમા`થી 25 હજારની પ્લેટો સેરવી જવાઇ

નાગલપુર સીમમા` ગેરકાયદે ખનન ઉપર ત`ત્રની ટીમ ત્રાટકી : ફોજદારી ફરિયાદ

મા`ડવીની બકાલીવાડીની સરકારી જમીન પર ત`ત્રે દબાણ હટાવ્યુ`

મા`ડવીમા` દબાણ હટાવ ઝુ`બેશ અટકાવવા માટે દબાણકર્તાએ કેરોસીન છા`ટયુ`

પોલડિયા ગામનો શખ્સ દેશી બ`દૂક સાથે દબોચી લેવાયો

દેશલપર ખાતે હોમિયોપેથિક કેમ્પ પ્રસ`ગે 171 દર્દીઓએ લાભ ઉઠાવ્યો

ઉન અને ઘેટા વિકાસ નિગમની રાપર કચેરીના અધિકારીઓ બદલવા માગણી

લ`ડનના ભાણામા` કચ્છી શાકનો સ્વાદ...

સ`ઘર્ષ વિનાની સફળતા તકલાદી હોય

ભુજ પેન્શનર્સ એસો.ને ભોંયતળિયે કચેરી ફાળવવા રજૂઆત

ભુજ પેન્શનર્સ એસો.ને ભોંયતળિયે કચેરી ફાળવવા રજૂઆત

નલિયામા` આયોજિત વિવિધ રોગ માટેના કેમ્પમા` 580 દર્દી તપાસાયા : દવાઓનુ` મફત વિતરણ

ભુજના એસ.ટી. ક્વાર્ટર્સની ઘાયલ દર્દી જેવી દશા

વાગડ રઘુવ`શી પરિવારના ફેબ્રુ.મા` સમૂહલગ્ન

ભુજના રિક્ષા સ્ટેન્ડની જગ્યાએથી ખાણી-પીણીવાળાને હટાવવા મા`ગ

સમાજના કલ્યાણની બાબતો જીવનનુ` લક્ષ્ય રાખો

ભુજ સુધરાઇને ક્ષતિગ્રસ્ત માર્ગોની દુરસ્તી માટેનો પ્રથમ હપ્તો મળ્યો

આજે કચ્છની સરહદ ડેરી દ્વારા પલા`સવામા` `િમલ્ક ડે''ની ઉજવણી થશે

ભુજમા` ધો. 9ના તમામ વિષયો માટે નિ:શુલ્ક તાલીમ વર્ગનો પ્રાર`ભ થયો

કાલે લુણીના લુણ`ગ દાદા મ`િદરના પટા`ગણમા` મેડિકલ-રક્તદાન કેમ્પ

આજથી જાડવામા` રબારી સમાજનો ત્રિદિવસીય પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ

Most Read

લ`ડનના ભાણામા` કચ્છી શાકનો સ્વાદ...

અ`જારમા` ખાનગી તબીબનુ` કાઉન્ટર સ`ભાળતી યુવતીનો પા`ચેક લાખનો હાથફેરો

ભુજમા` બેલગામ દારૂવાળા સામે કાયદો જાણે `લાચાર''

ગા`ધીધામના ધારાસભ્યના ભાણેજ વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો

ભુજની જાણીતી હોટલની વાઇન શોપ ખાતે વિજિલન્સ દ્વારા આદરાઇ તપાસ

મોથાળાના 9.95 લાખના દારૂ કેસમા` સહઆરોપી પણ પાસા હેઠળ ઝડપાયો

મા`ડવી સૂચિત બાયપાસ માર્ગ રોકવા કૃષકો મેદાને

મા`ડવીમા` દબાણ હટાવ ઝુ`બેશ અટકાવવા માટે દબાણકર્તાએ કેરોસીન છા`ટયુ`

પા`ચ ગામોના ઝા`પે જ ગ`દકીનો જમાવડો

સુમરાસરની બોગસ શાળાના મામલામા` અ`તે વિધિવત ફોજદારી ફરિયાદ

પિયોણી શિવાલયે પહોંચતા` સ્વચ્છતા પણ મન હરી લે તેવી

કેપીટી લઇને પરત આપતુ` જ નથી

મા`ડવીની બકાલીવાડીની સરકારી જમીન પર ત`ત્રે દબાણ હટાવ્યુ`

હવામાનની વિષમતાથી કચ્છ બેહાલ : નલિયા 14.3 ડિગ્રીએ ઠર્યું

પોલડિયા ગામનો શખ્સ દેશી બ`દૂક સાથે દબોચી લેવાયો

નાગલપુર સીમમા` ગેરકાયદે ખનન ઉપર ત`ત્રની ટીમ ત્રાટકી : ફોજદારી ફરિયાદ

ભુજના રિક્ષા સ્ટેન્ડની જગ્યાએથી ખાણી-પીણીવાળાને હટાવવા મા`ગ

તુણા બ`દરે ભ`ગાર ચોરનારે સુરક્ષા કર્મીને માર માર્યો !

જિલ્લામા` પાણી પુરવઠાની 14 નવી યોજના માટે 3.32 કરોડની મ`જૂરી

કાગળિયા લખી લખી થાકવા છતા` સ`ચાર માળખુ` અસ્તવ્યસ્ત

નખત્રાણા તા.મા` શૌચાલય અભિયાનનો પ્રાર`ભ

ભુજની સ`સ્થાને વિકલા`ગ સેવા બદલ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ જાહેર

પ્રા`થળ અને ફતેહગઢ પ`થકના ગામડાઓમા` પાણી, રોજગારીની ત`ગી : હિજરતનો દોર શરૂ

આજે કચ્છની સરહદ ડેરી દ્વારા પલા`સવામા` `િમલ્ક ડે''ની ઉજવણી થશે

કુ`ભારિયા પાસે પવનચક્કીમા`થી 25 હજારની પ્લેટો સેરવી જવાઇ

આજથી જાડવામા` રબારી સમાજનો ત્રિદિવસીય પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ

દેશલપર ખાતે હોમિયોપેથિક કેમ્પ પ્રસ`ગે 171 દર્દીઓએ લાભ ઉઠાવ્યો

ગા`ધીધામ સ`કુલના પ્રશ્નોને ઉકેલની દિશામા` લઇ જવા અપાયેલી ખાતરી

એન્કરવાલા અહિ`સાધામમા` પશુ માટે કચ્છમા` પ્રથમ અદ્યતન લેબોરેટરી શરૂ કરાશે

કચ્છના સર્જકને કેન્દ્રીય અકાદમી દ્વારા બાળસાહિત્ય પુરસ્કાર અપાયો

સ`ઘર્ષ વિનાની સફળતા તકલાદી હોય

વાગડ રઘુવ`શી પરિવારના ફેબ્રુ.મા` સમૂહલગ્ન

ભુજના એસ.ટી. ક્વાર્ટર્સની ઘાયલ દર્દી જેવી દશા

ઉન અને ઘેટા વિકાસ નિગમની રાપર કચેરીના અધિકારીઓ બદલવા માગણી

કાલે લુણીના લુણ`ગ દાદા મ`િદરના પટા`ગણમા` મેડિકલ-રક્તદાન કેમ્પ

નલિયામા` આયોજિત વિવિધ રોગ માટેના કેમ્પમા` 580 દર્દી તપાસાયા : દવાઓનુ` મફત વિતરણ

ભુજ પેન્શનર્સ એસો.ને ભોંયતળિયે કચેરી ફાળવવા રજૂઆત

ભુજમા` ધો. 9ના તમામ વિષયો માટે નિ:શુલ્ક તાલીમ વર્ગનો પ્રાર`ભ થયો

સમાજના કલ્યાણની બાબતો જીવનનુ` લક્ષ્ય રાખો

ભુજ પેન્શનર્સ એસો.ને ભોંયતળિયે કચેરી ફાળવવા રજૂઆત

ભુજ સુધરાઇને ક્ષતિગ્રસ્ત માર્ગોની દુરસ્તી માટેનો પ્રથમ હપ્તો મળ્યો

આજનુ હવામાન
કાર્ટુન
Visitor No: 1163782