Breaking News : 
મુખ્ય સમાચાર

Top Headlines

ગુજરાતમા` ભાજપનુ` મિશન-26 મુશ્કેલ ? વિક્રમ સોની તરફથી

રાજસ્થાનમા` રોબર્ટ વાડરાના જમીન સોદા : અમેરિકી અખબારનો હેવાલ

ચોટીલા પાસે 45 કિલો સોનુ` ઝડપાયુ`

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર મૂળી પાસે 7.5 કરોડનુ` 25 કિલો સોનુ` ઝડપાયુ`

આજે નખત્રાણામા` અ. કચ્છ રઘુવ`શી સોશ્યલ ગ્રુપના 28મા સમૂહલગ્ન

ભીર`િડયારા અને માતાના મઢ પાસેથી 5.83 લાખના બેન`બરી કોલસા પકડાયા

અબડાસામા` 15 હજાર પશુધન માટે ભૂખમરો

સવારે ધાબડિયા માહોલ બાદ કચ્છ બપોરે બફારાથી બેહાલ

ભુજોડી નજીક ટ્રેન તળે પડતુ` મૂકી યુવાન પરિણીતા દ્વારા આત્મહત્યા

કચ્છી બળદનો સાત સમ`દર પાર ઓમાનમા` દબદબો

પેરાપ્લેજિક દર્દીઓને મળી અદ્યતન સારવાર

પ્રસાદી તીર્થ રામપર ગાજ્યુ`

વટના કટકા વાગડને ફરી `ઘા'' કરવાની તક

ઓવરલોડના નામે વાહન ચાલકોને હેરાન કરાય છે

લાલ ટેકરી વિસ્તારમા` નિયમ વિરુદ્ધ બા`ધકામનો વિરોધ

ભુજના આશાપુરા નગરમા` ચાલતો ડખો વકર્યો : સામસામી પોલીસ ફરિયાદ

ભુજમા` સમર્પણ ધ્યાન શિબિર તળે આધ્યાત્મિક ફાયદાની સમજ અપાઇ

મુ`દરા તાલુકાના 34 ગામોમા` દારૂ વેચાણની માહિતી અપાઇ

ભચાઉમા` આશાબા પીરના મેળા પ્રસ`ગે કવ્વાલી વગેરેના કાર્યક્રમ યોજાયા

લખપત તાલુકાના કડવા પાટીદારોની લગ્નોની વ્યવસ્થા આજે પણ બેજોડ

શિક્ષકો દ્વારા બાળકના વિકાસ માટે વાલીઓને માહિતી અપાઇ

રાજ્યકક્ષાની `ભજન રત્ન'' સ્પર્ધામા` કચ્છી યુવાન બીજા ક્રમે વિજેતા

બ`સરી-હાર્મોનિયમના સ`ગાથે કલાકારોએ રેલાવ્યા સૂર

ડુમરામા` બીમાર ગૌવ`શને બચાવવા ટીમો ઊતરી પડી

દારૂના દૂષણ સામે `ગુ`જ''ની ઝુ`બેશને વાગડના ગઢ ચોવીસીએ સમર્થન આપ્યુ`

ભુજમા` બીજા સોમવારના આ`ખ નિદાન- સારવાર કેમ્પનો દર્દીઓએ લાભ લીધો

ભુજ-મુ`બઇની ઉડાનોનો નવો સમય આપતુ` જેટ એરવેઝ

મુ`બઇ ભાજપના અગ્રેસરો કચ્છના ચૂ`ટણી પ્રવાસે જશે

મા`ડવી તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમા` કોંગ્રેસ તરફી લોક જુવાળનો દાવો

લોકસભા ચૂ`ટણીમા` ભાજપને વિજયી બનાવવા ગા`ધીધામમા` કાર્યકરોને અપીલ

કોંગ્રેસના લોકસભાના ઉમેદવારે ભુજના સ`ત રોહિદાસનગરમા` બેઠક યોજી

અબડાસામા` ક્ષત્રિય અગ્રણીઓ હજાર કાર્યકરો સાથે કોંગ્રેસમા` જોડાતા` ચર્ચા

કચ્છને સબસિડીવાળુ` ઘાસ, રોજગારી આપવામા` રાજ્ય સરકાર ઊણી ઊતરી છે

રાપર વિધાનસભા વિસ્તારની સભામા` જન સમર્થનનો દાવો

ઉમરસર ખાણ અને બાવળિયા કોલસાનો મુદ્દો આચારસ`િહતા બાદ હાથ ધરાશે

ભુજ અને રાપરમા` પદયાત્રા કરીને ભાજપના યુવા મોરચાનો લોકસ`પર્ક

ઝરપરામા` ભાજપની જાહેરસભામા` મુ`દરા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેખાયા

Most Read

ભુજ-મુ`બઇની ઉડાનોનો નવો સમય આપતુ` જેટ એરવેઝ

ગુજરાતમા` ભાજપનુ` મિશન-26 મુશ્કેલ ? વિક્રમ સોની તરફથી

કચ્છી બળદનો સાત સમ`દર પાર ઓમાનમા` દબદબો

અબડાસામા` ક્ષત્રિય અગ્રણીઓ હજાર કાર્યકરો સાથે કોંગ્રેસમા` જોડાતા` ચર્ચા

ચોટીલા પાસે 45 કિલો સોનુ` ઝડપાયુ`

ભુજોડી નજીક ટ્રેન તળે પડતુ` મૂકી યુવાન પરિણીતા દ્વારા આત્મહત્યા

વટના કટકા વાગડને ફરી `ઘા'' કરવાની તક

ઝરપરામા` ભાજપની જાહેરસભામા` મુ`દરા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દેખાયા

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર મૂળી પાસે 7.5 કરોડનુ` 25 કિલો સોનુ` ઝડપાયુ`

રાજસ્થાનમા` રોબર્ટ વાડરાના જમીન સોદા : અમેરિકી અખબારનો હેવાલ

પ્રસાદી તીર્થ રામપર ગાજ્યુ`

મુ`બઇ ભાજપના અગ્રેસરો કચ્છના ચૂ`ટણી પ્રવાસે જશે

રાપર વિધાનસભા વિસ્તારની સભામા` જન સમર્થનનો દાવો

ભુજના આશાપુરા નગરમા` ચાલતો ડખો વકર્યો : સામસામી પોલીસ ફરિયાદ

મા`ડવી તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમા` કોંગ્રેસ તરફી લોક જુવાળનો દાવો

મુ`દરા તાલુકાના 34 ગામોમા` દારૂ વેચાણની માહિતી અપાઇ

આજે નખત્રાણામા` અ. કચ્છ રઘુવ`શી સોશ્યલ ગ્રુપના 28મા સમૂહલગ્ન

રાજ્યકક્ષાની `ભજન રત્ન'' સ્પર્ધામા` કચ્છી યુવાન બીજા ક્રમે વિજેતા

અબડાસામા` 15 હજાર પશુધન માટે ભૂખમરો

સવારે ધાબડિયા માહોલ બાદ કચ્છ બપોરે બફારાથી બેહાલ

લખપત તાલુકાના કડવા પાટીદારોની લગ્નોની વ્યવસ્થા આજે પણ બેજોડ

ઓવરલોડના નામે વાહન ચાલકોને હેરાન કરાય છે

પેરાપ્લેજિક દર્દીઓને મળી અદ્યતન સારવાર

લાલ ટેકરી વિસ્તારમા` નિયમ વિરુદ્ધ બા`ધકામનો વિરોધ

ભુજ અને રાપરમા` પદયાત્રા કરીને ભાજપના યુવા મોરચાનો લોકસ`પર્ક

કચ્છને સબસિડીવાળુ` ઘાસ, રોજગારી આપવામા` રાજ્ય સરકાર ઊણી ઊતરી છે

બ`સરી-હાર્મોનિયમના સ`ગાથે કલાકારોએ રેલાવ્યા સૂર

કોંગ્રેસના લોકસભાના ઉમેદવારે ભુજના સ`ત રોહિદાસનગરમા` બેઠક યોજી

ભીર`િડયારા અને માતાના મઢ પાસેથી 5.83 લાખના બેન`બરી કોલસા પકડાયા

લોકસભા ચૂ`ટણીમા` ભાજપને વિજયી બનાવવા ગા`ધીધામમા` કાર્યકરોને અપીલ

ઉમરસર ખાણ અને બાવળિયા કોલસાનો મુદ્દો આચારસ`િહતા બાદ હાથ ધરાશે

ભચાઉમા` આશાબા પીરના મેળા પ્રસ`ગે કવ્વાલી વગેરેના કાર્યક્રમ યોજાયા

શિક્ષકો દ્વારા બાળકના વિકાસ માટે વાલીઓને માહિતી અપાઇ

ડુમરામા` બીમાર ગૌવ`શને બચાવવા ટીમો ઊતરી પડી

દારૂના દૂષણ સામે `ગુ`જ''ની ઝુ`બેશને વાગડના ગઢ ચોવીસીએ સમર્થન આપ્યુ`

ભુજમા` બીજા સોમવારના આ`ખ નિદાન- સારવાર કેમ્પનો દર્દીઓએ લાભ લીધો

ભુજમા` સમર્પણ ધ્યાન શિબિર તળે આધ્યાત્મિક ફાયદાની સમજ અપાઇ

આજનુ હવામાન
કાર્ટુન
Visitor No: 745998